ParaFun -  Fri som fuglen - Paragliding Vestjylland
Kom igang

Kom igang

For at flyve i Danmark skal du have et gyldigt flyvebevis eller du skal være under uddannelse til paragliderpilot i en klub under DHPU.
I ParaFun uddanner vi piloter op til niveauet SafePro Para 5 samt PPG-piloter (motordrevet paraglider).

I Parafun underviser vi i henhold til danske/europæiske standarder (Safepro Para) .
Som nybegynder starter man med groundhandling i lidt vind.


I Parafun underviser vi helst i krydsstart-metoden med begge A-risere i samme
hånd, og bremsehåndtag i samme hænder som under flyvning.


Når instruktør mener, man er klar og har kontrol med paraglideren… laves simple nedflyvninger.

Safepro Para progression

FORMÅL

Dette program hjælper deltagerne med at udvikle sig sikkert og blive sande piloter. De skal kunne nyde sportens skønhed og frihed uden begrænsninger eller risiko for ulykker. Eleverne har brug for tid til at udvikle sig, indtil de kan fungere alene indenfor ovennævnte mål. Dette opnås mest effektivt, komfortabelt og sikkert gennem et motiverende skolingsforløb. Elevernes operationelle frihed udvides gradvist, uden at bringe sikkerheden i fare, ved at nedbryde læringen til let identificerbare blokke.

PROGRAM

Læringsprogressionen består af 5 naturlige faser (trin), fra det enkleste til det sværeste, fra lav til høj, fra grundlæggende til avanceret, idet man undervejs omhyggeligt undgår at efterlade huller i progressionen. Det opdeler også deltagerne i elever og piloter, der angiver, om de er autonome eller ej. Rating-kort fra DHPU er dokumentation for, at indehaveren opfylder kravene til det trin i uddannelsen,flyvebeviset er udstedt til.

Safepro Para Trin 1 og 2

Trin 1: Glideflyvning i lav højde (ground skimming) – typisk ikke glide højere, end du ville bryde om at faldeBakkeglidning; er flyvning over jævnt terræn, i umiddelbar nærhed af jorden
Højden er normalt ikke over 5 meter.

Trin 2: Højdeglidning (alititude gliding)
– højde og plads til at manøvrere, ingen flyvning i løft.

Safepro Para Trin 3

Aktivflyvning (Active flying) – forberedende øvelser til turbulente forhold, kollaps og nedstignings manøvrer

Safepro Para Trin 4

Flyvning i løft (Soaring) – udnyttelse af både dynamisk og termisk løft

Safepro Para Trin 5

Seniorpilot – mestrer én eller flere avancerede metoder

Power-Paramotor

Motorbevis (min. Safepro Para 4+VFR/S-teori)
Parafun tilbyder motorbevis uddannelse som en overbygning til Parapro 4/5 pilotlicensen.
Det forudsættes at eleven selv anskaffer det fornødne udstyr til at flyve motor.

Der er tale om hold af mindst 3 elever – pris pr. elev 4500kr – spørg for nærmere detaljer.


Priser

Hvad koster det?

-Uddannelse til selvstændig pilot (SafePro Para 1-4)
– (SafePro Para 1+2+3) 6000kr
Elever i Parafun på – Safepro Para niveau 1-3 – låner seletøj, skærm og nødskærm af klubben som en del af uddannelsen.

– (SafePro Para 4+5) 4500kr

(Dertil kommer obligatorisk betaling for rating/ID/forsikring til DHPU – pt. 1050/årligt)
-Årligt Kontingent for medlemskab. Parafun 2023=825 kr/år

-Udstyr.Komplet.brugt ca. 10.000-15.000kr, nyt ca. 25000-35000kr
-Vario (1500-3000kr) og Nødskærm (3500kr) er lovpligtig udstyr ved paragliding over 150m.

Parafun medlemskab?

Aktive: Fuldgyldige Medlemmer, med rating igennem parafun (2023)……825kr
Sekundære: Fuldgyldige Medlemmer, men ratet af anden klub…..600kr
Passive: Støtte medlemmer…..100kr

Er du interesseret, skal du blot kontakte chefinstruktør eller kasserer.