VFR-FlightGuide Denmark-ENR_1_1

BL 9-5, BL 9-6, VFR-FlightGuide Denmark-ENR1-1,EK-ENR5-5

VFR-FlightGuide Denmark-ENR_1_1

Indlægaf Jonni Laumann » fre jan 23, 2009 10:13 pm

ENR 1.1 Generelle regler

1. Generelt
1.1 De lufttrafikregler og forskrifter for lufttrafiktjeneste,
som anvendes i Danmark er følgende:
Annex 2 - Rules of the Air,
Annex 11 - Air Traffic Services,
PANS RAC - Procedures for Air Navigation Services;
Rules of the Air and Air Traffic Services
(DOC 4444-RAC/501),
PANS OPS - Procedures for Air Navigation Services;
Aircraft Operations (DOC 8168-OPS/611),
Regional Supplementary Procedures applicable
to the EUR Region (DOC 7030).
1.2 Forskelle til de nævnte dokumenter er
angivet i GEN 1.7.
1.3 Indenfor København FIR og i luftrum delegeret
til Danmark er der - udover normalt anvendt
ATS-luftrum og ATS-ruter - etableret LTA,
TIA, TIZ, HTZ, HMR, som beskrevet efterfølgende.

2. Lokalt ATS-område/LTA
2.1 Definition
Et nærmere afgrænset luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en
nærmere angivet øvre grænse inden for hvilket ATS ydes af den lokale flyvekontroltjeneste.

3. Trafikinformationsområde/TIA
3.1 Definition
Et nærmere afgrænset ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat
grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet
i tilknytning til en Trafikinformationszone/TIZ.

3.2 Procedurer
Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed, skal en pilot, før indflyvning i TIA,
informere AFIS-enheden om position, højde og flyvevej. Under flyvning i TIA skal der opretholdes
lyttevagt på pågældende frekvens, og hvis der er ændringer til højde og flyvevej skal det straks
rapporteres.

4. Trafikinformationszone/TIZ
4.1 Definition
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets
overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads.

4.2 Procedurer
a) Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed, skal en pilot, som påtænker
at lande på/starte fra flyvepladsen, før indflyvning i TIZ, henholdsvis før udrulning til
start, etablere to-vejs radioforbindelse med AFIS-enheden.
b) Medmindre andet er aftalt med vedkommende AFIS-enhed, skal en pilot, som påtænker
at gennemflyve TIZ, før indflyvning i TIZ etablere to-vejs radioforbindelse med AFIS-enheden.

5. Helikopter Trafik Zone/HTZ
5.1 Definition
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum - der strækker sig opefter fra havets overflade til
en nærmere angivet øvre grænse - der angiver landing og start med helikopter.
HTZ er etableret omkring alle permanente og mobile "off-shore" installationer udstyret med helikopterdæk.
Midlertidige HTZ omkring mobile installationer vil blive publiceret i NOTAM.

5.2 Gennemflyvning eller overflyvning af
HTZ
Trafik, som ikke er engageret i "off-shore" operationer, anmodes på det kraftigste om at holde sig
godt klar af HTZ. Information om mulige helikopterflyvninger kan indhentes hos Copenhagen Information.
Note: Helikoptere kan forventes at udføre instrument- anflyvningsprocedurer til helikopterdækket
indenfor et område med radius på 6.5 NM omkring helikopterdækket op til og inklusive 1500
FT.

6. Helikopterhovedruter/HMR
6.1 Definition
En ATS-rute, hvor civile helikoptere opererer på en regelmæssig og hyppig basis. HMR har ingen
lateral udstrækning.
HMR er etableret på de mest anvendte helikopterruter
i den del af Nordsøen, hvor Danmark udøver
ATS.

7. Flyvning i LTA, TMA, CTR, TIA og TIZ
uden for publiceret tjenestetid

Hvor LTA, TMA, CTR, TIA og TIZ ikke er etableret
H24, skal oplysning om hvorvidt det pågældende
område er etableret, indhentes hos den relevante
ATS-enhed som angivet herefter.

Område ATS-enhed
Aarhus LTA/TMA/CTR Copenhagen Control
Esbjerg TMA/TIA Billund Approach
CTR/TIZ
Odense TIZ Copenhagen Control
Rønne TMA/CTR Malmö Control
Stauning TIZ Billund Approach
Sønderborg TIZ Copenhagen Control
Tyra TIA/TIZ Copenhagen Information
Vamdrup TIZ Skrydstrup Approach

8. Delegering af ATS ansvar
8.1 Ved bilaterale aftaler har danske og tilstødende
ATS myndigheder overdraget ansvaret
for ydelse af lufttrafiktjeneste inden for dele af deres
FIR/UIR til tilstødende ATS-enheder.

9. Helikopterflyvning i Nordsøen
9.1 Helikopterflyvning til, fra og mellem olie/
gasinstallationer i Nordsøen finder sted døgnet
rundt under såvel IMC som VMC og forekommer
ofte med underhængende last.
9.2 Helikopterdæk
Positioner på danske helikopterdæk på permanente
installationer findes i sektion AD 3.
9.3 Luftrumsstruktur
For at beskytte helikopteroperationer er der etableret
TIA, TIZ, HTZ og HMR.
9.4 Procedurer for helikoptere engageret i
"off-shore" operationer.
a) Flyvehøjde i HMR
Undtagen under start og landing, skal civile
helikopteroperationer normalt udføres i højder
ikke under 1500 FT MSL og ikke over FL
85. Dersom overisning eller andre sikkerhedsgrunde
nødvendiggør flyvning under
1500 FT MSL, skal vedkommende ATS-enhed
underrettes om ny flyvehøjde og årsagen
til ændringen.
b) Radartjeneste
Radartjeneste vil normalt blive ydet indenfor
radarens dækningsområde.
c) Anvendelse af SSR
Civile helikoptere udstyret med SSR-transponder
og engageret i "off-shore" operationer
skal anvende Mode A, code 0040, medmindre
anden instruktion er givet af ATS.
d) Opkald før landing/Opkald før "lift-off"
Helikoptere, som opererer til og fra helikopterdæk
udenfor de laterale grænser af Tyra
TIA, skal normalt sende følgende meldinger
før landing/før "lift -off":

før landing:
Kaldesignal, navn på helikopterdæk,
ETD for næste strækning, påtænkt rute,
påtænkt højde, bestemmelsessted. (Revisioner
til ETD på mere end 5 minutter
skal rapporteres til Copenhagen Information
enten på radio eller pr. telefon
3247 8210).
- Til Copenhagen Information på 134.025
og uden specifik modtager på 123.450
umiddelbart før "lift-off":
Kaldesignal, navn på helideck, påtænkt
rute, påtænkt højde.
Indholdet af disse opkald kan udvides efter
behov.
e) Rapporteringsprocedurer en route
En route positionsrapporter skal afgives ved
de publicerede rapportpunkter. Dersom flyvetiden
mellem to rapportpunkter overstiger 20
minutter, skal der afgives en "operations normal"
rapport, som skal afgives ikke senere
end 15 minutter efter sidste positionsrapport.
Yderligere positionsrapporter skal afgives på
anmodning fra den pågældende ATS-enhed.
f) Procedurer for alarmeringstjeneste
FPL skal lukkes med Copenhagen Information,
enten på radio eller pr. telefon.
FPL skal aktiveres med Copenhagen Information
umiddelbart efter afgang.
Afgangsmeldingen skal indeholde ATD, antal
personer ombord (POB) og største flyvetid
(rækkevidde). (Når som helst en helikopteroperatør
anmoder om denne information, vil
den blive sendt via AFTN til det relevante
operationskontor).
9.5 Operationelle procedurer for militær og
anden civil lufttrafik
a) Gennemflyvning af HMR
Anden lufttrafik tilrådes:
- at undgå flyvning i eller i umiddelbar
nærhed af en HMR, og
- at krydse en HMR i en vinkel, der er så
tæt på 90° som muligt, og at holde skærpet
udkig.
Endvidere tilrådes militærtrafik at undgå at
krydse HMR i højder mellem 1000 FT MSL og
FL 90.
b) Anvendelse af radar i luftfartøjet anbefales
som hjælp til at opdage helikoptertrafik. Information
om helikoptertrafik inklusive SSR-koder
kan indhentes hos Copenhagen Information
(134.025 vest for 006°E og 124.000 øst
for 006°E) eller Tyra AFIS (118.425).
Note: Helikopterpiloter foretrækker en horisontal
adskillelse på mindst 2 NM.
Vedhæftede filer
VFR-FlightGuide Denmark-ENR_1_1.pdf
(118.52 KiB) Downloadet 956 gange
Jonni Laumann
Webmaster
 
Indlæg: 177
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 1:18 pm

Tilbage til SLV

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere

cron