1280px layout 1280px layout
1024px layout 1024px layout
Generel Information
General Information
Udstyr
Equipment
Priser
Prices
Tow-Optræk
Tow-Optræk
Power-Paramotor
Power-Paramotor
Wagas
Wagas
Acro
Acro
VFR-S teori
VFR-S theori
ParaPro
ParaPro
Log
Log

Generel information

General information

Det er lovpligtigt at have en godkendt uddannelse eller man skal være i gang med uddannelse for at må flyve i Danmark.Det gøres i klubber, som er godkendt af DHPU.

In Denmark you need to have an approved license or you must start the eduqation to fly.

I Parafun er groundhandling en af de vigtigste dele af uddannelsen. In Parafun we see groundhandling as one of the most important skills.


Som nybegynder starter man med groundhandling i lidt vind. As rookie you start out with groundhandling in little wind.


I Parafun underviser vi helst i krydsstart-metoden med begge A-risere i samme
hånd, og bremsehåndtag i samme hænder som under flyvning.
In Parafun we teach the tecnique with both A-risers ind one
hand, and brakes in same hand as under flying.Når instruktør mener, man er klar og har kontrol med paraglideren... laves simple nedflyvninger. When Instructor thinks you are resdy, simple gliding from small dunes is practiced.

Udstyr

Eqiup

Paraglideren (vingen) er den dyreste del af udstyret og det er meget vigtigt at man får vejledning af instruktør før køb af paraglider skærm. Man sidder i et Harness (seletøj) som giver beskyttelse mod mindre stød med en skumkerne eller med airbag. En godkendt hjelm er lovpligtig og til paragliding er hjelmen meget let. Derudover er handsker og støvler uden åbne nipler en del af udstyret. Eqiup....

Priser

Prices

Hvad koster det?

How much does it cost?

-Uddannelse til selvstændig pilot (PP1+PP2+PP3)
- (PP1-PP2) 6000kr
- (PP3) 3000kr
(Dertil kommer obligatorisk betaling for rating/ID/forsikring til DHPU - pt. 1050/årligt)
-Årligt Kontigent for medlemskab. Parafun 2019=800 kr/år

-VFR(S-teori)..ca.1500-2500 kr - over 150m skal VFR, som gælder hele livet, bestås .
-Udstyr.Komplet.brugt ca. 5000-10000kr, nyt ca. 15000-25000kr
-Vario (1500kr) og Nødskærm (3500kr) er lovpligtig udstyr ved paragliding over 150m.
-Training practical/theoretical
- (PP1-PP2) 6000kr
- (PP3) 3000kr
-Legal Yearly Club-fee 2019 800 kr.
-Mandatory membership of DHPU including insurance personal liability 1050kr/year
-VFR(S-theori) 1500-2500 kr - flying above 150m VFR, wich is for life, is needed.

-Equipment..used about 5000-10000kr, new about 25000kr
-Vario and safety-chute is needed by law when paragliding over 150m.

Parafun medlemskab?

Parafun membership?

Aktive: Fuldgyldige Medlemmer, med rating igennem parafun (2019)......800kr
Sekundære: Fuldgyldige Medlemmer, men ratet af anden klub.....600kr
Passive: Støtte medlemmer.....100kr

Er du interesseret skal du blot kontakte chefinstruktør eller kasserer.
Aktive: Full members, rating from parafun (2019)......800kr
Sekundary: Full members, but ratet by other club.....600kr
Passive: Support members.....100kr

If you are intersted in being a member of Parafun, please contact "chefinstruktør" eller "kasserer"

Tow - Optræk

Tow

For at få OT(OpTræk)-bevis skal man:
-være indehaver af ParaPro-3
-have foretaget 50 optræk til udløsningshøjde.
-være checket ud på alle flyvninger i logbog/progressionskort for pågældende optrækssystem af instruktør/chefinstruktør.
-ved optræk over 150m, være i besiddelse af VFR-bevis (S-teori)
Et OT-Stempel på ratingkort giver ret til at benytte sig af optræk, som startmetode uden instruktørtilstedeværelse

For at få SF(SpilFører)-bevis skal man:
– have foretaget mindst 20 optræk af henholdsvis hangglidere og paraglidere med en erfaren spilfører som bi-sidder (indehaver af SF-bevis) af piloter med OT-beviser.
– have foretaget mindst 50 optræk i alt (skal kunne dokumenteres).
– Skal have gennemgået et af DHPU afholdt bil/spil-førerkursus.
Tow

Power-Paramotor

Motorbevis (min. PP3+VFR/S-teori)
Eqiup

Wagas

Der findes ikke en decideret uddannelse til Wagas, og det er svært overhovedet at forklare hvad det er. Det kan beskrives som udviddet groundhandling med acrobatiske øvelser og elementer nær og på jorden. Det består bla. af forskellige triks som....Heli-landing, spiral-landing, baglænsflyvning, handtouch, wing touch, wingover near ground...m.m.

Der afholdes konkurrencer i wagas, som består af forskellige del-konkurrencer.
-Der er groundhandling Battle i en firkant mellem to paraglidere.Battle er en slags sumobrydning.
-Solo runde med triks.
-Battle med triks.
.....Wagas

Acro

Over vand i bjergene afholdes der kurser i acro. Med radio guider en instruktør piloten igennem forskellige acrobatiske øvelser. acro

VFR S-teori

VFR-Visual Flight Rules - Foregår ved at tilmeldinge sig S-teori på et af landets svæveflyver Centre. VFR-Visual Flight Rules - Sign up an S-teori course on one of the flying centers.

Parapro progression

Paraglider Progressionen, er et uddannelsesprogram der er opdelt i progressions trin.
Hvert trin giver visse rettigheder og begrænsninger og angiver hvilket kundskabs og færdighedsniveau vedkommende har.
Formålet med uddannelsesprogrammet er at øge flyvesikkerheden gennem en struktureret uddannelse hvad angår kundskaber, færdigheder, erfaring og airmanship.
PARAPRO; er DHPUs uddannelsesprogram for paragliding. Programmet er godkendt som internationalt sikkerheds- og uddannelsesstandard for paragliding af FAI/CIVL.
Rating-kort fra DHPU er dokumentation for, at indehaveren opfylder kravene til det trin i uddannelsen,flyvebeviset er udstedt til.

PARAPRO Trin 1 og 2
Trin 1: Bakkeglidning; er flyvning over jævnt terræn, i umiddelbar nærhed af
jorden. Højden er normalt ikke over 5 meter.

Trin 2: Højdeglidning; er flyvning med nok højde og afstand til terrænet, således at man kan manøvrere relativt frit.
1) Min. 40 vellykkede flyveture
Heraf 10 glideture i en højde der tillader fri manøvrering med skærmen, enten glidning fra bakke og/eller skræntflyvning.
2) 1-2 timers skræntflyvning (max. sidevind 20°).
3) 5 spotlandinger.
4) 3 forskellige flyvesteder.

PARAPRO Trin 3
Let svævning; er flyvning i lette hang eller termikforhold, uden stød eller turbulens, med god afstand til terræn, hindringer og anden trafik..
1) Min. 60 vellykkede flyveture og totalt 20 flyvetimer.
2) Min. 5 flyveture a 20 min. varighed i løft.
3) Min. 2 flyvetimer i løft.
4) Flyvebevis i min. 3 måneder.
5) Aflæggelse af teoriprøve.

PARAPRO Trin 4
Avanceret flyvning i krævende løft, såsom marginale, kraftige og/eller turbulente hang, termik- eller bølgeforhold.
1) Min. 30 flyvetimer.
2) Min. 10 flyvetimer på hang.
3) Min. 2 timers termikflyvning fordelt på min. 3 flyveture.
4) Flyvebevis i min. 12 måneder.

PARAPRO Trin 5
Distance-flyvning; er flyvning som udnytter svævning til at flyve distancer, væk fra, og evt. tilbage til, det lokale flyvested.
1) Min. 60 flyvetimer.
2) Mindst 5 distanceture i varieret løft.
3) Bestået S-teori.
Paraglider Progressionen, is an devided in progressions steps.
Each step gives surtain rights and limitations and shows wich skill and level the person have.
The purpose of the educationprogram is to develop flightsafety through an education in skills, experience and airmanship.
The PARAPRO educationprogram are passed as an international safety and educationstandard for paragliding and developed for DHPU
Rating-card from DHPU is dokumentation for the owner forfilling the demands for each step. PARAPRO Trin 1-2 Student - HillSoaring and Beginner Gliding.
1) Min. 40 succesfull flights
wich 10 of those in a height that allowes free manouvre with the glider.
2) 1-2 hours hillsoaring (max. sidewind 20°).
3) 5 spotlandings.
4) 3 different flyingsites.
PARAPRO Trin 3 Pilot - Easy HillSoaring and thermalflying.
1) Min. 60 succesfull flights og totalt 20 flyinghours.
2) Min. 5 flights of 20 minutesd in lift.
3) Min. 2 flyvetimer i lift.
4) Parapro 1-2 for i min. 3 months.
5) PP3 Theory-test.
PARAPRO Trin 4-Termik Pilot-Avanceret flyvning.
1) Min. 30 flyinghours.
2) Min. 10 flyinghours on hang.
3) Min. 2 hours thermalflying on min. 3 flights.
4) Parapro 3 for min. 12 months.
Konkurrencepilot-PARAPRO Trin 5 Pilot - Distanceflights - XC
1) Min. 60 flyinghours.
2) Min. 5 distanceflights in varieted lift.
3) S-teori.

Andre DHPU uddannelser:

Tandem Pilot (min. PP4)- Uddannelse til at må medtage passagerer erhverves på kursus igennem DHPU.
Instruktør Uddannelse (min. PP4) - foregår på kursus igennem DHPU.
Der findes følgende tillægsbeviser:
– VFR = VFR-bevis (S-teori)
– HI = Hjælpe instruktørbevis
– C2 = Klasse 2 instruktørbevis(min. PP4)
– C1 = klasse 1 instruktørbevis(min. PP5)
– OT = Optræksbevis
– BF = Bilførerbevis
– SF = Spilførerbevis
– TD = Tandembevis
– OS = Opslæbsbevis
– MO = Motorbevis

Log

Logbog er lovpligtig. Man kan ikke stige i PARAPRO progressionstrin uden Gyldig LOGBOG, og logbogen bruges ydeligere ved Havari og de efterfølgende rapporter. Log-Book is