1280px layout 1280px layout
1024px layout 1024px layout
Generel Information
General Information
Udstyr
Equipment
Priser
Prices
Tow-Optræk
Tow-Optræk
Power-Paramotor
Power-Paramotor
Wagas
Wagas
Acro
Acro
VFR-S teori
VFR-S theori
SafePro Para
SafePro Para
Log
Log

Generel information

General information

For at flyve i Danmark skal du have et gyldigt flyvebevis (Safepro Para 4 eller højere) eller du skal være under uddannelse til paragliderpilot i en klub under DHPU.

In order to fly paraglider in Denmark you are obliged to have a valid Danish pilot license (Safepro Para 4 or higher) or you must be registered as pilot trainee in one of the associations/clubs under DHPU.

I Parafun underviser vi i henhold til danske/europæiske standarder (Safepro Para) . Parafun's training program meets the standard of the Danish authorities (Safepro Para)


Som nybegynder starter man med groundhandling i lidt vind. As rookie you start out with groundhandling in little wind.


I Parafun underviser vi helst i krydsstart-metoden med begge A-risere i samme
hånd, og bremsehåndtag i samme hænder som under flyvning.
In Parafun we teach the tecnique with both A-risers ind one
hand, and brakes in same hand as under flying.Når instruktør mener, man er klar og har kontrol med paraglideren... laves simple nedflyvninger. When Instructor thinks you are resdy, simple gliding from small dunes is practiced.

Udstyr

Eqiup

Paraglideren (vingen) er den dyreste del af udstyret og det er meget vigtigt at man får vejledning af instruktør før køb af paraglider skærm. Man sidder i et Harness (seletøj) som giver beskyttelse mod mindre stød med en skumkerne eller med airbag. En godkendt hjelm er lovpligtig og til paragliding er hjelmen meget let. Derudover er handsker og støvler uden åbne nipler en del af udstyret. Eqiup....

Priser

Prices

Hvad koster det?

How much does it cost?

-Uddannelse til selvstændig pilot (SafePro Para 1-4)
- (SafePro Para 1+2+3) 6000kr
Elever i Parafun på - Safepro Para niveau 1-3 - låner seletøj, skærm og nødskærm af klubben som en del af uddannelsen.

- (SafePro Para 4+5) 4500kr

(Dertil kommer obligatorisk betaling for rating/ID/forsikring til DHPU - pt. 1050/årligt)
-Årligt Kontigent for medlemskab. Parafun 2022=800 kr/år
-Årligt Kontigent for medlemskab. Parafun 2023=825 kr/år

-VFR(S-teori).For flyvning over 150 meter kræves VFR-prøve. DHPU udbyder VFR-prøver - https://dhpu.dk/vfr-proeve/
-Udstyr.Komplet.brugt ca. 10.000-15.000kr, nyt ca. 25000-30000kr
-Vario (1500-3000kr) og Nødskærm (3500kr) er lovpligtig udstyr ved paragliding over 150m.
-Training practical/theoretical
- (SafePro Para 1+2+3) 6000kr
- (SafePro Para 4+5) 4500kr


-Membership Parafun 2022: 800 kr.
-Membership Parafun 2023: 825 kr.
-Mandatory membership of DHPU including insurance personal liability 1050kr/year
-VFR(S-theori) Flying at altitued above 150 metersy ou are obliged to have passed the VFR-test. This test is offered by DHPU(agains a fee)

-Equipment..used about 5000-10000kr, new about 25000kr
-Vario and safety-chute is needed by law when paragliding over 150m.

Parafun medlemskab?

Parafun membership?

Aktive: Fuldgyldige Medlemmer, med rating igennem parafun (2022)......800kr
Sekundære: Fuldgyldige Medlemmer, men ratet af anden klub.....600kr
Passive: Støtte medlemmer.....100kr

Er du interesseret skal du blot kontakte chefinstruktør eller kasserer.
Aktive: Full members, rating from parafun (2022)......800kr
Sekundary: Full members, but ratet by other club.....600kr
Passive: Support members.....100kr

If you are intersted in being a member of Parafun, please contact "chefinstruktør" eller "kasserer"

Tow - Optræk

Tow

For at få OT(OpTræk)-bevis skal man:
-være indehaver af Safepro Para 4 og være indehaver af VFR-bevis
-have foretaget 50 optræk til udløsningshøjde.
-være checket ud på alle flyvninger i logbog/progressionskort for pågældende optrækssystem af instruktør/chefinstruktør.
-ved optræk over 150m, være i besiddelse af VFR-bevis (S-teori)
Et OT-Stempel på ratingkort giver ret til at benytte sig af optræk, som startmetode uden instruktørtilstedeværelse

For at få SF(SpilFører)-bevis skal man:
– have foretaget mindst 20 optræk af henholdsvis hangglidere og paraglidere med en erfaren spilfører som bi-sidder (indehaver af SF-bevis) af piloter med OT-beviser.
– have foretaget mindst 50 optræk i alt (skal kunne dokumenteres).
– Skal have gennemgået et af DHPU afholdt bil/spil-førerkursus.
Tow

Power-Paramotor

Motorbevis (min. Safepro Para 4+VFR/S-teori)
Parafun tilbyder motorbevis uddannelse som en overbygning til Parapro 4/5 pilotlicensen.
Det forudsættes at eleven selv anskaffer det fornødne udstyr til at flyve motor.
Eqiup

Safepro Para progression

FORMÅL


Dette program hjælper deltagerne med at udvikle sig sikkert og blive sande piloter. De skal kunne nyde sportens skønhed og frihed uden begrænsninger eller risiko for ulykker. Eleverne har brug for tid til at udvikle sig, indtil de kan fungere alene indenfor ovennævnte mål. Dette opnås mest effektivt, komfortabelt og sikkert gennem et motiverende skolingsforløb. Elevernes operationelle frihed udvides gradvist, uden at bringe sikkerheden i fare, ved at nedbryde læringen til let identificerbare blokke.

PROGRAM


Læringsprogressionen består af 5 naturlige faser (trin), fra det enkleste til det sværeste, fra lav til høj, fra grundlæggende til avanceret, idet man undervejs omhyggeligt undgår at efterlade huller i progressionen. Det opdeler også deltagerne i elever og piloter, der angiver, om de er autonome eller ej. Rating-kort fra DHPU er dokumentation for, at indehaveren opfylder kravene til det trin i uddannelsen,flyvebeviset er udstedt til.

Safepro Para Trin 1 og 2


Trin 1: Glideflyvning i lav højde (ground skimming) - typisk ikke glide højere, end du ville bryde om at faldeBakkeglidning; er flyvning over jævnt terræn, i umiddelbar nærhed af jorden
Højden er normalt ikke over 5 meter.


Trin 2: Højdeglidning (alititude gliding)
- højde og plads til at manøvrere, ingen flyvning i løft.

Safepro Para Trin 3


Aktivflyvning (Active flying) - forberedende øvelser til turbulente forhold, kollaps og nedstignings manøvrer

Safepro Para Trin 4


Flyvning i løft (Soaring) - udnyttelse af både dynamisk og termisk løft

Safepro Para Trin 5


Seniorpilot - mestrer én eller flere avancerede metoder
Paraglider Progressionen, is an devided in progressions steps.
Each step gives surtain rights and limitations and shows wich skill and level the person have.
The purpose of the educationprogram is to develop flightsafety through an education in skills, experience and airmanship.
The PARAPRO educationprogram are passed as an international safety and educationstandard for paragliding and developed for DHPU
Rating-card from DHPU is dokumentation for the owner forfilling the demands for each step. PARAPRO Trin 1-2 Student - HillSoaring and Beginner Gliding.
1) Min. 40 succesfull flights
wich 10 of those in a height that allowes free manouvre with the glider.
2) 1-2 hours hillsoaring (max. sidewind 20°).
3) 5 spotlandings.
4) 3 different flyingsites.
PARAPRO Trin 3 Pilot - Easy HillSoaring and thermalflying.
1) Min. 60 succesfull flights og totalt 20 flyinghours.
2) Min. 5 flights of 20 minutesd in lift.
3) Min. 2 flyvetimer i lift.
4) Parapro 1-2 for i min. 3 months.
5) PP3 Theory-test.
PARAPRO Trin 4-Termik Pilot-Avanceret flyvning.
1) Min. 30 flyinghours.
2) Min. 10 flyinghours on hang.
3) Min. 2 hours thermalflying on min. 3 flights.
4) Parapro 3 for min. 12 months.
Konkurrencepilot-PARAPRO Trin 5 Pilot - Distanceflights - XC
1) Min. 60 flyinghours.
2) Min. 5 distanceflights in varieted lift.
3) S-teori.

Andre DHPU uddannelser:

Tandem Pilot (min. Safepro Para 5)- Uddannelse til at må medtage passagerer erhverves på kursus igennem DHPU.
Instruktør Uddannelse (min. Safepro Para 5) - foregår på kursus igennem DHPU.
Der findes følgende tillægsbeviser:
– VFR = VFR-bevis (S-teori)
– HI = Hjælpe instruktørbevis
– C2 = Klasse 2 instruktørbevis(min. PP4)
– C1 = klasse 1 instruktørbevis(min. PP5)
– OT = Optræksbevis
– SF = Spilførerbevis
– MO = Motorbevis

Log

Logbog er lovpligtig. Man kan ikke stige i PARAPRO progressionstrin uden Gyldig LOGBOG, og logbogen bruges ydeligere ved Havari og de efterfølgende rapporter. Log-Book is