1280px layout 1280px layout
1024px layout 1024px layout

Bestyrelse

Henrik Hundahl, formand

Rune Meier Andersen, kasserer

Søren Anderson, materielansvarlig

Karsten Lehn Kristensen, GDPR-ansvarlig

Thomas Knudsen

Instruktører

Poul H. Henriksen, chef instruktør

John Klostergaard Nielsen

Allan Dige


Formand:
parafun.dk medlem Henrik Hundahl
Roslev

Email: formand@parafun.dkKasserer:
parafun.dk medlem Rune Meier Andersen
Bjerringbro

Email: kasserer@parafun.dkMaterielansvarlig:
parafun.dk medlem Søren Anderson
Kolind

Email: materiel@parafun.dkGDPR-ansvarlig:
parafun.dk medlem Karsten Lehn Kristensen
Bøvlingbjerg

Email: bestyrelsesmedlem1@parafun.dk

Bestyrelsesmedlem:

parafun.dk medlem Thomas Knudsen
Skanderborg

Email: bestyrelsesmedlem2@parafun.dk


Chefinstruktør:
parafun.dk medlem Poul Henrik Henriksen
Ikast

Email: chefinstruktoer@parafun.dkSeniorinstruktør:
parafun.dk medlem John Klostergaard Nielsen
Bjerringbro

Email: instruktoer2@parafun.dkSeniorinstruktør:
parafun.dk medlem Allan Dige
Mollerup

Email: instruktoer3@parafun.dk